Dernek Alındı Belgesi Nasıl Doldurulur

Dernekler için gelir getirici faaliyetler kayıt altına alınır. Bunun için alındı belgesi doldurulmak zorundadır. Alındı belgesi; yetki belgesi sahipleri tarafından ya da yönetim kurulu üyeleri aracılığı ile düzenlenebilmektedir. Bankaları aracı kabul eden ve bu aracılık ile elde edilen mevcut gelirde alındı belgesinin de doldurulması zorunlu kılınmıştır. Banka dekontu üzerinde bulunan bilgiler alındı belgesi olarak kullanılmakta ve alındı belgesinin yerine geçmektedir.

Alındı Belgesi Nasıl Doldurulur
Alındı Belgesi Nasıl Doldurulur

Yetki Belgesi Düzenlenmesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri haricinde yer alan dernek adına gelir tahsil edecek kişi ya da kişilerin, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süreçte yetki süresi de belirtilmek suretiyle ilerleme gösterilmesi gerekmektedir. Gelir tahsil edecek kişilerin yetki belgesini düzenlemesi için belirli gerekli evraklar mevcuttur. Kişinin açık kimliği, ıslak imzası ve bir adet fotoğrafını belirten ayrıca Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan ” Yetki Belgesi ” dernek tarafından iki nüsha şeklinde düzenlenmektedir. Mevcut yetki belgesi maksimum verilme süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Süresi bitmesi halinde ilgili yetki belgesi düzenlemesi işleminin aynı süreçlerden geçerek yeniden başvurulması ve düzenlenmesi gerekmektedir.

Alındı Belgesi

Dernek gelirleri için alındı belgesi gerekmektedir. Çünkü alındı belgesi kullanılarak gelirler tahsil edilir. “Alındı belgesi Ek-17’de belirtilen ölçü ve ebatlarda, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, alınacak yönetim kurulu kararı ile anlaşmalı matbaalarda bastırılır.” Matbaada basımının hemen ardından dernek kaşesiyle birlikte alındı belgesinin teslimi gerçekleşmektedir. Kişiler teslim alma işlemini bizzat gerçekleştirir. Bunun için ilgili basım işini gerçekleştirmiş olan matbaa tarafından alındı belgesi; maksimum15 gün içinde ilgili derneklerin birimine bildirim ile gitmektedir. Bu zorunlu bir eylemdir.

Alındı Belgesi Doldurulması

Alındı belgesi doldurulma işlemi yapılırken mevcut yetki sahibi olan kişiler tarafından düzenlenme yetkisi bulunmaktadır. Eğer bu mümkün değilse ikincil olarak dernek yönetim kurulu asil üyeleri aracılığı ile düzenlenebilmektedir. Alındı belgesinin doldurulması işlemi yapılırken, dikkatli olmak gereklidir. Ancak bu şekilde sürpriz nitelikte karşınıza çıkabilecek dernek cezaları ile karşılaşmazsınız. Bunun için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi elzemdir.

  • Alındı belgeleri, gelir tahsil etme hususunda görev ve yetkisine sahip olan sayman üyeler tarafından imza karşılığı olacak şekilde verilir. Kullanıldıktan hemen sonra imza karşılığında geri alınmaktadır.
  • Alındı belgesi, sabit renge sahip boyalı, sert uçlu ya da sivri uçlu tükenmez kalem ile okunaklı olacak biçimde doldurulmalıdır. Mevcut yazı silme izi ya da kazınma izi olmadan düzgün olmalıdır.
  • Ödeme sırasında var olan asıl yapak koçandan koparılır. Kalan kısım ciltte bırakılır.
  • Düzenleme yapılırken olası bir hata yapılması halinde, hata yapılmış olan kısım ödemede bulunan kişiye verilmez. Asıl koçanda kalır. Üzerine İPTAL ibaresi yazılır. Her iki kısım da koçandan koparılmadan bu hatalı bölüm koçanda bırakılır.
  • Alındı belgeleri içeriğinde bulunan tüm bilginin eksiksiz olarak doldurulması ve ilgili kişi tarafından imzalanması suretiyle düzenlenir.
  • Kişi dernek adına gelir tahsil etme konusunda yetkili ise, tahsil etmiş olduğu mevcut paraları 30 gün içinde dernek saymanına teslim etmelidir. Bunu yapamıyor ise derneğin banka hesabına gene 30 gün içinde yatırmalıdır.
  • Yurtdışından derneklere yardım yapılacak ise, kayıtlara geçmesi açısından dernek banka hesabına yapılması zorunludur.
  • Mevcut bağış yapan kişi gerçek kişi ise gelir tahsili kısmına TC Kimlik No yazılmalıdır.  Tüzel kişi ise vergi kimlik numarası yazılmalıdır. Dernek ise Dernek Kütük No gelir tahsili kısmına yazılmalıdır.
  • Gelir çeşidi kısmı bulunmaktadır. Bu bölgeye, tahsilatı ne üzerinden yaptıysanız, giriş yaparken de gelir çeşidinin türüne uygun belirtmek durumundasınız. Gelir çeşidi türleri içinden; bağış, aidat, yardım, sponsorluk, kermes vb. gibi belirtmelerden birini tercihe dernek bu alana yazmalısınız.

ÖNEM Danışmanlık Hizmetleri olarak, ilgili tüm dernek kuruluşu ve derneklerin yönetim süreçlerinde sizlerin yanında olmaktayız. Bu hususta uzmanlık yapmış; alanında profesyonel çalışmaları bulunan ekibimizden bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Genel Kurulu Nasıl Yapılır
Dernek Genel Kurulu Nasıl Yapılır | Yönetim Kurulu.

Genel kurul bir derneğin veya tüzel kişiliğin en önemli kararlarının alındığı organıdır. Genel kurul toplantısında, derneğin tüzüğünün değiştirilmesi, dernek yönetim kurulu ve.

Dernek Cezaları 2021
Dernek Cezaları | Güncel Adli ve İdari Para.

Dernek kurma ve daha önceden kurulmuş olan bir derneğe üye olmak gibi durumlar, medeni kanun dahilinde ve kapsamında her vatandaşın sahip olduğu.

Yorum Bırak

Call Now Button