Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

Dernek kuruluşu sonrası,  öncelikle dernek defterlerinin satın alınıp, notere ya da il dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilmesi gerekir. Bu defterler arasında yer alan işletme kayıt defteri ise, dernek muhasebesi alanına girmektedir. Tabi sadece bu defterin tutulmasının dışında, alınacak olan mali konuların karar defterine girilmesi, gelir ve gider makbuzlarının da alındı defterine yazılması, dernek muhasebesinin sağlıklı bir şekilde tutulması adına önemli işlemlerdir. Tüm bu işlemleri online olarak yapacağınız araştırmalar sonucunda, bireysel olarak gerçekleştirmeniz mümkün. Ancak, dernek yönetim sürecinde, iç denetim raporunun oluşturulması ve hesap mahsuplaştırma işleminin yapılarak, dernek beyannamesinin verilmesi, profesyonel destek almanızı gerektirecektir. Bu nedenle alanında uzman, bünyesinde mali müşavirlik hizmeti bulunduran ve sadece dernek yönetim süreçleri ile ilgili danışmanlık hizmeti veren firmalar ile iletişime geçmelisiniz.

Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur
Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

ÖNEM İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak, 1500+ dernek kuruluşu gerçekleştirmiş olmakla birlikte, aktif olarak 250+ derneğe danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmeti kapsamında, dernek muhasebesi, dernekler hukuku, genel kurulun gerçekleştirilmesi, iç denetim raporu vb. gibi tüm süreçlerde STK yöneticilerinin yanında yer almaktayız. Tüm bu hizmetleri verirken, alanında uzman profesyonellerimiz ile tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında toplayıp, sadece tek bir firma üzerinden idari işleri yürütmenizi sağlıyoruz.

Dernek muhasebesi alanında ise isteğinize bağlı olarak, farklı mali müşavirlik büroları ile çalışabilirsiniz. Ancak çalışmış olacağınız mali müşavirlik bürosunun, hem dernek muhasebesi tutup, hem de bir tekstil işletmesinin hesaplarına ya da bir süpermarketin hesaplarını tuttuğunu düşünebilirsiniz. Bu durum tek bir alanda uzmanlaşmanın önüne geçmektedir. Sadece dernek muhasebesi alanında hizmet veren ve dernek defterlerinin tutulması konusunda size destek sağlayan firmalar ile iletişime geçmelisiniz. Örneğin; sadece işletme defterinin gelir ya da gider kısmına yazılacak olanlar değil, aynı zaman da alındı belgesi tutulması esası, yardım toplamak için yetki belgesi düzenlenmesi ya da bu yardımların ne kadarlık bir kısmının banka hesabı ile geçeceği gibi bilgilerin sizlere verilmesi gerekir. Şimdi dernek muhasebesi nasıl tutulur diyen STK yöneticileri için, bu süreç hakkın özet bir bilgi sunalım.

Dernek Muhasebesi Tutulması Esasları

Dernek muhasebesinin tutulması, yılın ilk 4 ayı içerisinde, bir önceki yıla ait olan dernek beyannamesinde yer alan gelir ve gider tablosunun doldurulmasını kapsamaktadır. Gelir ve gider tablosunda yapılacak olan 1 TL’lik hesap hatası dahi, bir sonraki yılın hesabının 1 TL fazla ya da eksik çıkmasına ve hatalar silsilesinin oluşmasına neden olacaktır. Bu tür hesaplama, usul ya da faklı hatalardan dolayı, dernek yönetimi olarak sürpriz dernek cezaları ile karşılaşabilirsiniz. Risk almadan gelir ve gider faaliyetlerini yürütmek ve sadece dernek amaçlarını gerçekleştirmeye odaklanmak adına, bünyesinde mali müşavirlik hizmeti bulunduran danışmanlık şirketi ile iletişime geçmelisiniz.

Dernekler ve kamu yararına çalışan dernekler Maliye Bakanlığının yıllık olarak belirlemiş olduğu tutarın üzerinde gelire sahip ise, bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Bunun dışında, yıllık geliri Maliye Bakanlığının belirlediği tutarın altında olan dernekler, işletme hesabına göre defter tutar, ancak isteğe bağlı olarak bilanço usulüne göre defter tutmaları da mümkündür. Bir derneğin ya da mali müşavirin, işletme hesabına göre defter tutabilecekken(tek düzen hesap planı), bilanço usulüne göre defter tutmak istemesinin nedeni, iktisadi işletmenin bulunması durumunda, hesaplar arasındaki geçişi kolaylaştırmak ya da dernek gelir-gider işlemlerini detaylandırmaktır.

İşletme Hesabı Defterinin Tutulması

İşletme hesabı gelir kısmı sağ ve gider bölümü sol tarafa girilmek üzere 2 kısımdan oluşur. Bu deftere işlem sıra numarası, belge no ve tarih ile giriş yapmak, basit düzen olarak hesap tutulması açısından kolaydır. Tek yapılması gereken, alındı belgeleri ile elde ettiğiniz gelirlerin girişini defterin sağ kısmına girmek, gider pusulası ile yaptığınız harcamaları ise detayları ile birlikte sol tarafa yazmak.

Tabi bu işlemlerin dernek yöneticileri tarafından yapılması kolay olarak görünebilir. Ancak asıl önemli olan kısım ise, yıl sonu hesabın mahsuplaştırılması işlemidir. Bunun dışında ise, dernekler iktisadi bir işletmeye sahip ise, ya da dernek lokali vergi mükellefi ise, bu hesapların Ticaret Bakanlığı ve Gelir Vergisi Kanunlarına uygun olarak tutulması önemlidir.

Dernek Muhasebesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dernekler tutmuş olduğu defterleri, 10 yıl boyunca saklamakla mükelleftirler. Defterlerin kaybolması ya da eksik tutulması gibi durumlarda, sorumluluk dernek başkanından başlamak üzere, tüm yönetime aittir. Bu kayıtların üzerinde yapılacak olan tahribatlarda ise, 2021 yılı için 1730 TL ile 535.000 TL arasında dernek cezaları sizleri bekliyor olacak. Bunlar dışında dernek muhasebesi tutulması esasında, aşağıda yer alan hususları dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Dernek makbuzlarının, yönetmeliğe uygun olarak bastırılması,
  • Dernek gelirlerini toplayanlar için yetki belgesi düzenlenmesi 
  • Alındı belgesi, ayni bağış belgesi, gider makbuzu vb. fişlerin usulüne uygun olarak tutulması,
  • Yıllık beyannamelerin süresinde ve eksiksiz bir şekilde verilmesi
  • Dernek kasasında bulundurulacak olan para miktarının yönetim kurulu kararına uygun olarak belirlenmesi
  • Yurtdışı yardımların sadece banka hesabı üzerinden gerçekleştirilmesi
  • Gelen giden evrakların, evrak kayıt belgesine girilmesi ve sırasıyla arşivlenmesi
  • Gelir ve gider işlemlerinin günlük olarak gerçekleştirilip, 10 günlük sürenin geçirilmemesi

Yukarıdaki işlemler dernek defterleri ve dernek muhasebesinin tutulması esasında dikkat etmeniz gereken konulardan bir kaçıdır. Dernek faaliyetlerinize göre, dikkat etmeniz gereken hususlarda artış olacaktır. Bu durum vakıf muhasebesi içinde geçerlidir.

ÖNEM Dernek Danışmanlığı Hizmetleri olarak, sadece dernek muhasebesinin tutulması dışında, tüm bürokratik süreçlerde, sizlere destek olmaktayız. Aynı anda farklı firmalar ile çalışmaktan ziyade, tüm işlemlerin tek bir çatı altında toplanması sizlere zaman kazandıracaktır. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

 

İlgili Paylaşımlar

Dernek Lokali Nasıl Açılır
Dernek Lokali Açmak | Gerekli Şartlar ve Belgeler

Lokal, mülki idarenin iznine tabi olarak dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacı ile kurulan sosyal tesislerdir. Dernek lokali açmak için öncelikle yönetim.

Vakıf Nasıl Kurulur - Vakıf Kurmak
Vakıf Nasıl Kurulur | Vakıf Kurmak İçin Asgari.

Vakıf; belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için, mal varlığı ya da mal varlığını temsil eden değerin tahsis edilmesidir. Vakıf kuruluşu iki şekilde gerçekleşmektedir..

Yorum Bırak

Call Now Button