Blog

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır

Dernek Tüzüğü Nasıl Hazırlanır |.

Dernek kuruluş işlemleri için, kuruluş bildirim formu doldurmak ve hazırlamış olduğunuz dernek tüzüğünü İl Sivil Toplum Müdürlüğüne teslime etmeniz yeterlidir..

Dernek İktisadi İşletmesi Nasıl Kurulur

İktisadi İşletme Nasıl Kurulur |.

Tüzüklerinde yer alan amaçlarını gerçekleştirmek üzere dernekler gelir elde etmek durumundadır. Gelir elde etmek için birçok dernek iktisadi işletme kurar..

Dernek Defterleri Nasıl Tutulur

Dernek Defterleri Nasıl Tutulur |.

Dernek kuruluşu yapmak, sadece kuruluş bildirimini il sivil toplum müdürlüğüne vermek ile tüzük hazırlamaktan ibaret değil. Tutulması zorunlu veya ihtiyari.

Dernek Beyannamesi Doldurma

Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir |.

Bir derneğin yıl içerisindeki gelir ve giderlerini hesaplamak için yaptığı bütün faaliyetlerin mali disiplin beyan edilerek dernekler müdürlüğüne bildirilmesi işlemine.

Dernek İç Denetim Raporu

Dernek İç Denetim Raporu Nasıl.

Sivil toplum kuruluşlarında şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak için, 5252 sayılı Kanun gereği derneklere İç denetim uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Genel.

Dernek Genel Kurulu Nasıl Yapılır

Dernek Genel Kurulu Nasıl Yapılır.

Genel kurul bir derneğin veya tüzel kişiliğin en önemli kararlarının alındığı organıdır. Genel kurul toplantısında, derneğin tüzüğünün değiştirilmesi, dernek yönetim.

Dernek Lokali Nasıl Açılır

Dernek Lokali Açmak | Gerekli.

Lokal, mülki idarenin iznine tabi olarak dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacı ile kurulan sosyal tesislerdir. Dernek lokali açmak için.

Alındı Belgesi Nasıl Doldurulur

Dernek Alındı Belgesi Nasıl Doldurulur

Dernekler için gelir getirici faaliyetler kayıt altına alınır. Bunun için alındı belgesi doldurulmak zorundadır. Alındı belgesi; yetki belgesi sahipleri tarafından.

Call Now Button