Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir | Doldurulması ve Düzeltilmesi

Bir derneğin yıl içerisindeki gelir ve giderlerini hesaplamak için yaptığı bütün faaliyetlerin mali disiplin beyan edilerek dernekler müdürlüğüne bildirilmesi işlemine dernek beyannamesi adı verilir. Dernek beyannamesinin bir önceki yılı kapsamak şartıyla ocak ayı itibariyle başlayıp nisan ayı sonuna kadar doldurulması gerekir.

Dernek Beyannamesi Doldurma
Dernek Beyannamesi Doldurma

Kamu yararına faaliyet gösteren ve bilanço hesabına uygun olarak kayıt tutan bütün derneklerin DERBİS sistemi üzerinden beyanname vermesi zorunludur. İşletme hesabına göre kayıt tutan dernekler ise Ek-21 formunu doldurarak elden teslim edebilir veya DERBİS sistemi üzerinden gönderebilirler. Bu makalede DERBİS sistemi ve basılı belge üzerinden dernek beyannamesinin doldurulma usulleri hakkında bütün detayları bulabilirsiniz.

Dernek beyannamesi, toplam 11 bölümden oluşur. Bu beyannamenin Nisan ayı sonuna kadar hatasız olarak verilmesinden dernek yönetim kurulu başkanı sorumludur. Beyanname verme süresi aşıldığı  taktirde, 5253 sayılı Kanunun 32/I maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde geçerli olmak üzere 1730 TL idari para cezası verilir. Dernek beyannamesinin DERBİS üzerinden doldurulması ve EK-21 formu doldurularak elden teslim edilmesi arasında hukuki açıdan herhangi bir fark yoktur. Fakat, DERBİS aracılığı ile beyanname verme işlemi, önceden aktif kaydı olan dernekler için daha kolaydır. Çünkü, tekrar işlem yapıldığında bazı maddeler sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.

Dernek Beyannamesi 

Dernek beyannamesinin 7. bölümündeki gelir ve giderler bölümü haricindeki pek çok bölümü bireysel bir şekilde doldurabilirsiniz. Ancak, özellikle işletme hesabı ya da bilanço aktarımında mutlaka dernek muhasebesi hakkında uzman bir firma ile çalışmanız gerekir. ÖNEM Danışmanlık Hizmetleri sadece dernek muhasebesi alanında hizmet verir. Bilgi almak isterseniz danışma hattından veya yorumlar bölümünden bizlerle iletişim kurabilirsiniz.

2020 yılı dernek beyannamesinin gelir bölümündeki 5 TL’lik bir eksiklik ya da fazlalık, bir sonraki yılın  işletme hesabını ya da bilançosunu etkiler. Bu durum domino etkisi meydana getirerek diğer hesaplarda da yanılmanıza sebep olabilir. Yaptığınız hatalar nedeniyle idari para cezası alabilirsiniz. Ayrıca, bilinçli yaptığınız hatalardan dolayı 100 günden az olmayacak şekilde adli para cezası alabilirsiniz.(Dernek Cezaları)

Not: DERBİS dernek beyannamesi ve EK-21 aracılığı ile vereceğiniz form aynıdır. Yazının sonunda beyanname örneğini bulabilirsiniz.

1.Kurumsal Kimlik Bilgileri

Derneğin kuruluş adı ve tarihi, kısa adı, açık adresi, internet adresi ve iletişim numarası gibi önemli kimlik bilgileri girilir. Bu bölüm, DERBİS sistemi üzerinde otomatik bir şekilde doldurulmuş olarak karşınıza çıkar. Doğruluğunu kontrol ettikten sonra kaydet butonuna tıklayarak devam edebilirsiniz.

Dernek Hukuki Statüsü

Tüzel kişiliğin kuruluş şekli, şube veya temsilciliğinin olup olmadığı, federasyon ve konfederasyon üyeliği gibi bilgiler doldurulur. Bu bölümdeki bilgiler de önceki yılın bilgilerini baz alarak otomatik olarak doldurulmuş bir şekilde karşınıza çıkar. Değişiklikler varsa düzeltebilirsiniz. Eğer değişiklik yoksa kontrol ettikten sonra onaylayarak devam edebilirsiniz.

Üye ve Çalışan Bilgileri

Derneğe üye olan kişilerin sayısı, üyelik türleri, ücretli çalışanlar ile proje ekibi hakkındaki bilgiler tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmalarına bağlı olarak sayı ve diğer detaylar göz önünde bulundurularak veri giriş yapılır. Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümdeki bilgiler de önceki yılların bilgilerine uygun olarak otomatik olarak doldurmuş bir şekilde karşınıza çıkar. Onaylarken otomatik gelen sayıların doğruluğunu kontrol etmelisiniz.

Not: DERBİS sistemi aracılığı ile dernek beyannamesi verilirken, bütün bilgilerin dernek başkanı tarafından bizzat ya da onun nezareti altında doldurulmalıdır. DERBİS sisteminin kullanıcı adı ile parola ve şifresinin sorumluluğu dernek başkanına aittir.

Yayın, Kar Amaçlı Kuruluşlar ve Sandık

Derneğe ait bir yayın organı var mı, derneğin iktisadi işletmesi var mı, derneğin bir sandığı olup olmaması gibi soruların cevaplarının evet olması halinde, bütün detayları dernek beyannamesinde bildirmeniz gerekir.

Derneğin Tesisleri

Derneğe bağlı kar amacı taşımayan kuruluşların bulunup bulunmadığı bu bölüme yazılır. Öğrenci yurdu, huzurevi, misafirhane, aşevi, kamp, kütüphane, okuma salonu, spor salonu, sergi salonu, lokal, kulüp vb. kuruluşlar EK-21 ya da DERBİS üzerinde sıralandığı gibi işaretlenerek bildirilir.

Uluslararası Faaliyet Beyanı

Derneğin yurtdışında bulunan herhangi bir kuruluş ile ilişkisinin olup olmadığı beyan edilir. Eğer üyelik, faaliyet ortaklığı, danışmanlık gibi bir ilişkisi varsa belirtilir.

Dernek Mali Bilgileri

Dernek beyannamesi verilirken dikkat edilmesi gereken en önemli bölümdür. Bütün gelir ve giderler muhasebe defteri hesabına uygun olarak sistemde belirtildiği gibi alt alta sıralanır. Bölüm sonunda ise toplam gelir ve giderleri içeren banka hesabı mevcudu kayıtlara ilave edilir. Bu bölümde, dernek muhasebesi alanında uzman bir firmadan destek almanız daha doğrudur.

Yurtiçi STK’lar ile Yardımlaşma

Yurtiçindeki herhangi bir sivil toplum kuruluşundan maddi yardım alındığı veya herhangi bir yardım yapıldığı ile ilgili bilgiler bu bölüme kaydedilir. Bir sonraki alt maddede de Ayni yardım bilgileri belirtilir.

Yurtdışı Yardımlar

Yurtdışındaki herhangi bir sivil toplum kuruluşundan maddi yardım alınıp alınmadığı ya da herhangi bir yardım yapıldığı ile ilgili bilgiler bu bölüme ilave edilir. Ayrıca, Ayni yardım bilgileri de bu bölümde belirtilir.

Kamudan Alınan Yardımlar ve Faaliyetler

Bu bölüme herhangi bir kamu kuruluşundan yardım alınmışsa bu bilgiler yazılır. Gerçekleştirilen proje ile ilgili detaylara yer verilir. Ayrıca, derneğin amacına yönelik faaliyette bulunup bulunmadığı da belirtilen maddeler gereğince mutlaka kaydedilmelidir.

Taşıtlar ve Taşınmaz Mallar

Derneğin taşıtı varsa bu taşıtın bilgileri, taşınmaz mallara ait edinme bilgileri veya bu malların hibe edilip edilmediği bu maddede kaydedilir.

Dernek Beyannamesi YK Kararı

Yönetim kurulu olarak karar alındıktan sonra karar defterinde bulunan NO ile birlikte, dernek beyannamesi gönderme işlemi onaylanır. Dernek beyannamesini form şeklinde dolduracaksanız Nisan ayı sonuna kadar mesai saatleri içinde il mülki idare amirliğine teslim etmeniz gerekir.

Dernek Beyannamesi İstisnaları

Dernek başkanına, DERBİS aracılığı ile beyanname doldurma yetkisi yönetim kurulu kararıyla verilir.

Elektronik ortam üzerinden yüklenmesi veya bildirilmesi mümkün olmayan evrak ve belgelerin il dernekler müdürlüğüne elden veya posta aracılığı ile taahhütlü olarak 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında teslim edilmesi gerekir.

DERBİS üzerinde çökme ya da kilitlenme gibi herhangi bir sorun olması halinde belgeleri bir önceki maddede belirtildiği gibi teslim etmelisiniz.

Dernek şubeleri, mülki idare amirliğine vermeleri gereken dernek beyannamelerinin 1 nüshasını, bağlı bulundukları derneğe vermekle sorumludur. Beyanname verme süresi dolmadan 2 ay öncesine kadar bu işlemi yapmaları gerekir. (Dernekler Yönetmeliği Madde 83)

Dernek temsilcilikleri adına beyanname verilmesine gerek yoktur. Ancak bu temsilciliklerin bağlı bulunduğu dernek yönetimi tarafından beyannamede bildirilmesi gerekir.

Gönderilen beyanname, valilik tarafından ve gerekli görülürse İçişleri Bakanlığınca denetlenir. Beyannamede eksikliklerin bulunması halinde dernek beyannamesinin düzeltilmesi veya ek belgeler verilmesi talep edilebilir.

Federasyon ve Konfederasyonların da belirlenen hüküm ve usullere uygun olarak beyanname vermeleri gerekir.

Beyannamede denetimi sonucunda konusu suç unsuru taşıyan bir durum tespit edildiği taktirde, mülki idare amirliğince Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulur.

Dernek Beyannamesi Nasıl Doldurulur” başlıklı makalemizin burada sona erdi. ÖNEM İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak her zaman siz değerli dernek gönüllülerinin yanındayız. Bilgi edinmek istediğiniz konular hakkında site üzerinden yorum yapabilir ya da danışma hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Defterleri Nasıl Tutulur
Dernek Defterleri Nasıl Tutulur | Zorunlu Defterler

Dernek kuruluşu yapmak, sadece kuruluş bildirimini il sivil toplum müdürlüğüne vermek ile tüzük hazırlamaktan ibaret değil. Tutulması zorunlu veya ihtiyari olan dernek.

Konfederasyon Nasıl Kurulur
Konfederasyon Nasıl Kurulur | Konfederasyon Kurmak İçin Şartlar

Aynı amacı taşıyan en az 3 federasyonun bir araya gelmesi ile konfederasyon kuruluşu gerçekleştirilebilir. Konfederasyon kurmak için, federasyonlar tarafından alınacak olan karar.

Yorum Bırak

Call Now Button