DERBİS Şifresi Nasıl Alınır | Dilekçe ve Karar Örneği

Dernekler tarafından yapılacak olan bildirimlerin elektronik ortamda hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve gerekli istatistiksel bilgilerin oluşturulması için DERBİS sistemi kurulmuştur. Dernek kuruluş işlemleri sonrası, dernek defterlerinin tasdik ettirilmesi  ve geçici yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmesi ile birlikte, DERBİS şifresi alımı gerçekleştirilir. DERBİS şifresi nasıl alınır diyenlerin, her işlemde olduğu gibi yönetim kurulu tarafından karar alınması gerektiğini bilmesi gerekir. Alınacak olan yönetim kurulu kararı ile dernek başkanına ya da dernek başkanı adına farklı bir kişiye, DERBİS şifresi alma hakkı tanınır.

DERBİS şifresi nasıl alınır
DERBİS şifresi nasıl alınır

DERBİS şifresi almak için İl Sivil Toplum müdürlüğüne, derbis şifresi almak için gerekli evraklar ile birlikte gidilir. Alınacak olan şifrenin kullanılmasında sorumluluk dernek başkanına aittir. Bu nedenle DERBİS şifresinin alımı genellikle dernek başkanı tarafından yapılmalıdır. Zira kaybolmasında, eksik bir işlem yapılmasında ya da yapılacak olan hatalarda sorumluluk başkana aittir.

Dernekler bilgi sistemi öncesinde İçişleri Bakanlığınca e-dernek sistemi kullanılmaktaydı. Ancak sistemin bakımı, onarımı ve yenilenmesi, büyük maliyet unsuru oluşturduğundan, eski sistemden vazgeçilerek, DERBİS sistemi kurulmuştur. Kurulmuş olan bu sistem sayesinde beyanname doldurma, üyelik bildirimi, yardım alma bildirimi ve genel kurul sonuç bildirimi gibi işlemler yapılabilmektedir. Bu sayede hem gereksiz iş yükünün önüne geçilmiş olup, hem de derneklerle ilgili istatistiksel bilgiler, kolaylıkla ortaya çıkarılabilmektedir.

ÖNEM İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak, DERBİS şifresi alımını, dernek kuruluşu itibari ile gerçekleştirmekteyiz. DERBİS şifresinin alınması bir çok bürokratik işlemin sizler adına kısaltılmasını sağlayacaktır. Yapılacak olan tüm işlemlerde, alanında uzman olan ekibimizden destek alabilirsiniz.

DERBİS Şifresi Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Dernek kuruluşu yeni yapıldıysa, öncelikle geçici yönetim kurulu için görevlendirme işlemi tamamlanır.
 • Görevlendirme işlemi sonrası, yönetim kurulunca dernek başkanına DERBİS şifresinin alınması için yetki verilir ve karar alınır.
 • Eğer DERBİS şifresi dernek başkanı adına farklı bir kişi tarafından alınacak ise, karar defterine yetkili kişinin adı soyadı ve TC Kimlik numarası yazılır.
 • DERBİS şifresi almak için başvuru yazısı yani dilekçe yazılır ve imzalanır.
 • İl Sivil Toplum Müdürlüğüne karar defterinde alınan kararın fotokopisi, başvuru dilekçesi ve karar defterinin aslı ile birlikte gidilir.
 • Mülki idare amirliği personeli tarafından, evraklar incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır.
 • Dernekler birimi personeli tarafından  gerçekleştiren onay işlemi sonrasında, kapalı zarf içerisinde, elektronik ortamda otomatik olarak oluşturulmuş olan, kullanıcı kodu ve şifre, kapalı bir zarf içerisinde dernek başkanına ya da yetkiliye verilir.
 • Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı, kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanları ve zarfın kapalı olarak teslim edildiğin dair bir tutanak düzenlenir.
 • Düzenlenmiş olan tutanak, dernek başkanı,  İl Sivil Toplumla ilişkiler birimi yetkilisi ve bir personel ile birlikte, tarih ve saat yazılmak suretiyle imzalanır.

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra, DERBİS şifresi ile Dernekler Bilgi Sistemine giriş yapıp, gerekli bildirim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şifrenizi unutmanız durumunda ya da isteğinize bağlı olarak e-devlet üzerinden de giriş yapmanız mümkün. Ancak şifrenin kaybolması ya da farklı kişilerin eline geçmesi durumunda, yeni şifre talep etmenizi öneriyoruz. Zira DERBİS üzerinden yapılacak olan tüm işlemlerde sorumluluk Dernek başkanına aittir.

DERBİS Sistemi İle Yapılabilecek Bildirimler

Dernekler bilgi sistemi üzerinden yapılabilecek olan işlemlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Asıl amaç beyanname doldurulması ve sonuç bildirimlerinin sisteme yüklenmesi iken, bugün bir çok işlemin bildirimini sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler:

 • Ocak ile Nisan ayı arasında beyanname doldurulması ve bildirilmesi işlemi
 • Yerleşim yeri değişikliği bildirimi
 • Genel kurulu divan tutanağı sonuç bildirimi 
 • Dernek organlarındaki değişikliğin bildirilmesi
 • Taşınmaz malların bildirilmesi
 • Yurtdışı alınan yardımların sistem üzerinden bildirmesi
 • Dernek üyelik bildirimi 
 • Yetki belgesi düzenleme ve izin alma başvuruları
 • Faaliyet belgesi alma
 • Alındı belgesi düzenleme, giriş ve sorgulama vb. işlemler DERBİS üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Bu yazımızda DERBİS şifresi nasıl alınır diyen dernek yöneticileri için tüm detayları anlattık. DERBİS Dilekçesi Örneği ve DERBİS Karar Örneği linkleri üzerinden sizlere yardımcı olacak olan belgeleri indirebilirsiniz.

Tüm Süreçleri risksiz bir şekilde gerçekleştirmek ve sadece dernek faaliyetlerine odaklanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. ÖNEM Danışmanlık Hizmetleri olarak, profesyonel kadromuz ile, sizlerin yanında yer almaktayız.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Beyannamesi Doldurma
Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir | Doldurulması ve Düzeltilmesi

Bir derneğin yıl içerisindeki gelir ve giderlerini hesaplamak için yaptığı bütün faaliyetlerin mali disiplin beyan edilerek dernekler müdürlüğüne bildirilmesi işlemine dernek beyannamesi.

Dernek İç Denetim Raporu
Dernek İç Denetim Raporu Nasıl Doldurulur?

Sivil toplum kuruluşlarında şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak için, 5252 sayılı Kanun gereği derneklere İç denetim uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Genel kurul, denetim.

Yorum Bırak

Call Now Button