Federasyon Nasıl Kurulur | Federasyon Kurmak İçin Şartlar

Aynı amacı taşıyan en az 5 derneğin bir araya gelmesi ile federasyon kurmak mümkündür. Federasyon kuruluşu için, dernekler tarafından yetkilendirilmiş olan kişiler tarafından doldurulup imzalanmış kuruluş bildirim formu, federasyon tüzüğü ve ekleri İl Sivil Toplum Müdürlüğüne verilerek, tüzel kişilik kazanılır. Dernek kuruluşunda olduğu gibi valilik tarafından 60 günlük süre içinde incelenip, onaylanır. Herhangi bir eksiklik ya da usul hatası olması durumunda ise, 30 gün içerisinde gerekli düzeltmeler yapılması için tebligat ile bildiride bulunulur. Eksiklik düzeltilmediği taktirde, federasyonun feshi için dernekler büro amirliği tarafından Cumhuriyet Baş Savcılığına başvuruda bulunulur. Federasyon nasıl kurulur diyen, dernek yöneticilerinin, dernek kuruluşunda olduğu gibi, tüm bürokratik işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekir.

Federasyon Nasıl Kurulur - Federasyon Kurmak
Federasyon Nasıl Kurulur – Federasyon Kurmak

ÖNEM Dernek Danışmanlığı Hizmetleri olarak, dernek kurmak, federasyon kuruluşu yapmak ve yönetim süreçlerinde danışmanlık hizmeti almak isteyen, tüm STK gönüllülerinin yanında yer almaktayız. Yapılacak olan eksiklik ya da usul hatalarından dolayı, üst kuruluş yönetiminde, sürpriz cezalar ile karşılaşmamak için, alanın uzman danışmanlık firmaları ile iletişime geçmelisiniz.

Federsayon Kurmak İçin Gerekli Belgeler

  • Federasyon kurucularının derneği temsil etmesi için, yönetim kurullarınca alınmış olan karar örneği.( Her dernek için)
  • Federasyon kurmak için alınmış olan genel kurul karar örneği
  • Dernek temsilcileri tarafından doldurulup, imzalanmış olan Ek-2 kuruluş bildirim formu.
  • Kurucu dernek temsilcileri tarafından her nüshası imzalanmış olan federasyon tüzüğü.
  • Kurucuların arasında yabancı derneklerin bulunması durumunda, İçişleri Bakanlığından izin alındığına dair, federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan.
  • Geçici yönetim kurulu üyeleri ile ile birlikte, yazışma için yetkili kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve bilgilerini belirten liste.

Federasyon kuruluşu yapacak olan dernek yöneticileri yukarıdaki listede yer alan evrakları eksiksiz bir şekilde, İl Sivil Toplum Müdürlüğüne teslim ederek, verilecek olan alındı belgesi ile birlikte tüzel kişilik kazanmış olurlar. Burada dernekler tarafından dikkat edilmesi gereken konu ise, federasyon tüzüğü oluştururken, amaçları gerçekleştirmek için yapılacak olan faaliyetleri geniş tutmak olmalı. Zira tüzükte yer alan eksikliklerden dolayı, federasyon genel kurulu yapıp, değişikliğe gitmek, derneklerde olduğundan daha zahmetlidir. 

Federasyon kuruluşu gerçekleştirdikten sonra, banka hesabının açılması, vergi kimlik numarası alınması, federasyon defterlerinin onayı, makbuz basımı vb. bürokratik süreçleri tamamlamalısınız.

Tüm süreci profesyonel ve hatasız bir şekilde tamamlamak için ÖNEM Danışmanlık Hizmetlerini arayarak, detaylı bilgi edinebilirsiniz. Alanında  uzman ve tecrübeli personelimiz ile sizler için tüm süreci yönetiyor, amaçlarınıza odaklanmanızı sağlıyoruz.

İlgili Paylaşımlar

Dernek Defterleri Nasıl Tutulur
Dernek Defterleri Nasıl Tutulur | Zorunlu Defterler

Dernek kuruluşu yapmak, sadece kuruluş bildirimini il sivil toplum müdürlüğüne vermek ile tüzük hazırlamaktan ibaret değil. Tutulması zorunlu veya ihtiyari olan dernek.

Dernek Beyannamesi Doldurma
Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir | Doldurulması ve Düzeltilmesi

Bir derneğin yıl içerisindeki gelir ve giderlerini hesaplamak için yaptığı bütün faaliyetlerin mali disiplin beyan edilerek dernekler müdürlüğüne bildirilmesi işlemine dernek beyannamesi.

Yorum Bırak

Call Now Button